Välkommen till Masterskier.blogspot.com

Nu har du kommit till en blogg för alpinister och alla med intresse i sporten. Ämnet är alpint och här förmedlas åsikter, händelser, prestationer och annat smått å gott inom området. Du finner även en presentation av mig själv som master skier.

onsdag 28 oktober 2009

Norges gemensamma "röda tråd"!

Om Ni inte redan tagit del av Aksel Lund Svindals tribute to Michael Jackson så kommer den här igen...
Om det är Kjetil Jansrud och Truls Ove Karlsen som flankerar Svindal i denna fantastiska hyllning till popkungen Jackson, ja då kan vi konstatera att harmoni och resultat går hand i hand. Jansrud åkte in som överraskande 6:a i Söldens WC-premiär och Karlsen som 19:e man. Svindal körde ur i andra åket efter det att han lagat med i absoluta toppen. Jag kan inte låta bli att dra paralleller till ett tidigare inlägg om vikten av att man skapar god energi och stämning i gruppen. Med en stor dos av positiv energi skapas förutsättningar för stordåd. Framgång föder framgång och kanske beror Norges framgångar på deras arbete med den "röda tråden".

Jag delger Er en fritt översatt text från några år tillbaka som Norges tränare kommit överens om att jobba efter.

"Teknikarbete för ungdomar säsongen 2007-2008(Utarbetat av personer inom Norges Alpina utförsåkningselit)

För utveckling av en effektiv skidteknik har våra skandinaviska grannar, inför säsongen 2006-2007, vidareutvecklat en gemensam ram för det tekniska och taktiska arbetet inom alpint. Artikeln ”Teknikkarbeid i Ungdomsprogrammet, Sesongen 2005-2006”, som översatts av Pär Gabrielsson, bygger på ”Retningslinjer for teknikkarbeid i Norge”, oktober 2002.

För att åkarna och tränarna i ungdomsledet skall arbeta effektivt tillsammans har de utarbetat ett ramverk för det tekniska arbetet. Det är meningen att tekniken diskuteras och analyseras mot bakgrund av dessa ”Retningslinjene”.

Med ”Retningslinjene” i fokus blir det enklare att prata med varandra, åkare och tränare. Det blir ett gemensamt språk för teknikinlärning vilket skapar trygghet och förutsägbarhet för åkarna. Individuella anpassningar kommer att kunna ses med utgångspunkt i dessa tekniska filosofier, vilka alla har en god förståelse om. De menar vidare att detta inte skall ses som ett facit utan Norska Skidförbundets tränare inom ungdomsledet har valt att jobba efter detta. För att ta till sig innehållet i denna skrift föreslår jag att Ni först tar del av artikeln ”En sväng är en del av en cirkel”, författad av Svein Owesen, Björn E Myhre och Eiwind Östenengen. Ta även del av bilderna från NFSs samling i Pitzdal oktober 2006. Hör av Er skall jag delge Er detta.

FILOSOFI OCH MÅL

Huvudmålet med skidåkningen är att åka fort! Detta är det viktigaste i konkurrensen inom den alpina idrotten.

Teknik handlar om ett samspel mellan linje och friktion. Det handlar om att utnyttja fartsökande krafter som uppstår i svängen och nedför backen och minimera friktion och bromsande krafter.

Det kräver en progressiv ökning av trycket in mot fallinjen. Därefter släpps trycket upp och förflyttning till nästa port sker så snabbt som möjligt utan allt för stort tryck på tvärs mot fallinjen. Skidornas svängegenskaper utnyttjas till fullo genom att balansera trycket mitt på ytterskidan. En rätt genomförd svängbåge beror mycket på tajming, underlag och linje. Det är ett överordnat mål att ta med sig farten som skapats i en situation/sväng in i nästa situation/sväng.

Följande fem huvudpunkter är tänkt som hjälpmedel och bidrar till att skapa förutsättningar för att nå målet att köra fort. Elementen i varje område går in i varandra men för att reda ut detta är följande fem punkter grunden för det tekniska arbetet.

1. Plats kring porten

Svängen skall alltid genomföras som en rörelse. Det skall alltid finnas tillräckligt med plats vid porten för den valda linjen så att svängen kan genomföras i en rörelse och att man undviker att porten står i vägen för kroppens och/eller skidans bana.

Detta medför dock inte att linjen skall läggas överdrivet högt utan det handlar snarare om att fokusera på att åka en ren linje med skidorna så mycket som möjligt i fallinjen och att det givits tillräckligt med plats vid porten för detta.

I vissa situationer måste åkaren ”ställa upp” skidorna i ingången av svängen för att uppnå tillräckligt plats, riktningsförändring och/eller hastighetsreglering.

För att pedagogiskt visa detta kan vi se svängen som en del av en cirkel (se Bilder från NSFs samling i Pitzdel okt 06). Så länge åkaren ligger i cirkelbågen kommer åkaren att ha nog med plats vid porten.

Man kan också använda ett annat uttryck för att beskriva avståndet mellan skida och port; Åkaren skall ha plats för kroppen för att kunna lägga upp skidorna på maximal kant utan att porten är i vägen för åkaren.

2. Ny sväng skall starta i balans över ytterskidan

Optimalt startas svängen från plan ny ytterskida, s.k. neutral position. Den stund som åkaren befinner sig på plana skidor kan vara allt från en hundradels sekund eller mycket längre, beroende på olika situationer och olika discipliner.

Skälet till detta är att åkaren skall skapa möjlighet till god kontakt och balans med ytterskidan i början av svängbågen samt ha kontrollerade skidor in i svängen och därför undvika att ”lägga ut skidorna” utan att först ha tillräckligt stöd mot underlaget (backen). Detta är också ett effektivt sätt för att kontrollera att man har ytterskidan under sig när det är dags för att sätta ut ytterskidan i ingången. Åkaren ”glider” genom ”plana-skidor-fasen”, på väg från gammal sväng, in i ny sväng. Med hjälp av en stabil överkropp (horisontella axlar) och med bra arm-arbete (armarna i synfältet) skapas förutsättningar för god balans över ytterskidan.

I vissa enklare svängutgångar kan det också vara effektivt att få kontakt med ny skida medan gammal ytterskida fortfarande ”arbetar”. Detta kallar Norrmännen, ”Roll-over”. Åkaren uppnår tidigt en ny ytterskida, kan placera överkroppen med stark bukspänning över denna, samtidigt som den rullas över till planläge.

3. Kontakt överkropp - ytterskida

För att skapa bra balans och tryck över ytterskidan är kontakten mellan överkropp och ytterskida helt avgörande. Det skall vara kontakt mellan yttre fot och överkropp genom hela svängen, genom en muskel – spänning i buk och höft. Det är alltså inte nog med att bara ha överkroppen över ytterskidan, det måste alltså vara en enhetlig ”spänning” från ytterfoten genom buken (magen) upp till överkroppen. På så sätt undgår åkaren att falla in och ställa sig på innerskidan.

4. Rörelse

- Parallella skidor
För att innerskidan skall gå optimalt skall trycket vara jämt fördelat över hela skidan (mittbalans fram – bak). Åkaren bör röra sig ”med skidan in i svängen” och stå stabilt och tryggt på skidan. Ytterskidan skall gå i en något längre svängbåge och måste därför skjutas fram i första halvan av svängen för att skidorna skall vara parallella och för att nyttja skidan i mittbalans genom svängen. Om åkaren inte går in i svängen med parallella skidor kommer ytterfoten att ”hänga efter” och innerskida gräva i snön.

Det är viktigt att skapa tillräckligt tryck genom ytterskidan med mittbalans för att skidan skall skära rent i underlaget och ta med sig mesta möjliga fart in i nästa sväng. Kom ihåg, alpin utförsåkning handlar om att åka fort!

- Ökande kantvinkel, höft in i svängen
Det skall ske en gradvis ökning av skidans vinkel mot underlaget, s.k. kantvinkel, från noll till max in i fallinjen. Detta görs med hjälp av kroppens kantregulatorer. Ökningen av kantvinkeln sker medan man står på mittbalanserade skidor, som en konsekvens av en aktiv rörelse. Ut ur fallinjen, när önskad ”utväg” på svängen är nådd, är det dags att gradvis minska ytterskidans kantvinkel, samtidigt som åkaren söker balans på ny plan ytterskida.

En viktig kantregulator är höften, som rörs in i svängen vid fallinjen och som kommer tydligt över ny ytterskida in i ny sväng. Det är viktigt att poängtera att höften inte får komma in för tidigt i starten av svängen (ingången) för då finns stor risk för motrotation/sittande in-bak och därmed svårt att starta svängen på ytterskidan och därmed mindre kraft till fartökning.

5. Stavisättning

Stavisättning används nästan i alla svängar, antingen enkel eller dubbel stavisättning. Stavisättningen är en markering med staven i utgången av svängen. Stavisättningen blir en ny svängimpuls till den nya svängen. Genom att använda stavisättning stoppas rotation i överkropp vilket hjälper åkaren att upprätthålla en god position i ingången. Balans/rytm/flyt kommer på så sätt att bli förstärkt med hjälp av stavisättning.

Fritt översatt/
Pär Gabrielsson
Piteå Alpina

Det blir en intressant Europatour 2009/2010!

Det börjar dra ihop sig till Europacup-premiär i inomhusbacken i tyska Wittenburg. Lagom till premiären har en ny alpinstjärna presenterat sig! Eller skall vi säga nygammal, för Jon Olsson är på inget sätt okänd i kretsarna, trots att han de senaste åtta åren ägnat sig åt elitåkning inom Freestyle. Premiären står inför dörren och Jon Olsson visar att han är med och konkurrerar i Storslalom. Jag är inte överraskad och kanske är ingen det. Han har redan under säsongen 2008/2009 visat att han har en skidkänsla som är få förunnat. Han gjorde sig förra säsongen känd som den som utmanade Jens med en vadslagning kring OS 2014, men det där vet ni redan allt om. Det Ni kanske inte vet är att Jon Olsson varit på läger med "the federation" i Österrikiska Mölltal, se glaciärkarta.

På schemat har det varit tävlingsträning, eller kanske rättare, sagt träningstävling - för Jon har fått känna på killarnas tävlingsnerver. Av allt att döma är Jon nöjd med lägret men passar på att skicka en passning till "den traditionella alpinisten" inom alpinracing - lägg mer energi i gruppdynamiken - även i tävlingsmomentet!

På min tid kallade vi det för piteandan! I samband med träning på, "piteås tak" Vallsberget, hade vi nästan alltid tävling mot klockan men med en mycket positiv stämning i gruppen. Vi skrek och hejade och var positiva i alla moment av träningen men det är klart - ingen kände sig hotad att inte få delta i kommande tävling men effekten går inte att ta miste på. Gruppen som helhet presterade alltid på topp och det var roliga "träningstävlingar" varje kväll. Jag fick ofta "kritik" för att jag boostade mina kompisar med positiva rop och anklagelserna bestod främst i att lockropen boostade framförallt mig själv vilket gav mig den där lilla extra kicken. Så kan det bli. Well, åter till Jons "tåg" in i svensk alpin toppnivå.

Av tio stycken killar var Jon snabbast över två åk vid båda storslalomracen. I slalom var han passerad med 3-4 sek av de snabbaste men inte heller detta är förvånande. Det är i Storslalom som Jon kommer att prestera. I slalom har en lång väg att gå vilket han själv betonar.

Med på lägret var följande duktiga storslalomkillar:
GS race 1
Jon 46.29 46.04 92.33
Söderberg 46.35 46. 18 92.53
Kingen 45.75 46.95 92.70
Hargin 46.62 46.09 92.71
Johan PH 46.53 46.44 92.97
Oscar 47.01 46.32 93.33
Saxvall 46.93 46.43 93.36
Jens 47.16 46.44 93.60
Anton 47.06 46.67 93. 75
Axel DNF
Petter DNF

GS race 2
Jon 46.24 45.51 91.75
Söderberg 46.11 46.28 92.39
Hargin 45.96 46.54 92.50
Axel 46.62 47.08 93.70
Kingen 46.80 46.89 93.69
Mange 47.35 47.09 94.34
Saxvall 47.30 47.07 94.37
Jens DNF
Oscar DNF
Johan PH DNF
Anton DNF
Petter DNF


Riktigt roligt att se Söderberg i topp! Det är en kille med stor kapacitet, enligt min mening! Även en kille att lita på i det viktiga tävlingsmomentet där han visat sig stå pall för tryck tidigare.

Axel Bäck, och förstås multialpinisten Hargin - som gjorde en "Jon Olsson" i Nordisk Extreme uppe i Riksgränsen i våras genom att placera sig som trea, blir att räkna med i år.

Ett hett tips - Axel Bäck kör snart världscup på heltid!

Vi går mot en mycket intressant säsong! Avslutar med en länk till youtube!

http://www.youtube.com/watch?v=KTC89p-D53g

måndag 19 oktober 2009

Jon Olsson fick ett glädjande besked!

Jon Olsson etablerar sig allt mer på svensk alpin toppnivå! Han är nämligen uttagen till EC-läger i Mölltal kommande helg. Det bådar gott för IFK Mora Alpins stolthet på freestylehimlen och numera en ikon för många unga alpinister. Till och med en gammal veteran som jag tycker att Jons förvandling från "halvgalen" jibber till ruskigt fokuserad och teknikorienterad "storslalomnörd" är jäkligt imponerande och nästan lite oväntat.

Han visar prov på något som är så osvenskt som bara Jesper Rönnmark, i senaste Ski & Board, kan beskriva. Om fler unga svenskar lade samma kvalitativa mängd energi som Jon lägger på att utveckla sin åkning, ja då skulle Sverige antagligen redan vara toppnationen nr 1 inom alpint, men Jons resa sporrar, no doubt! Jag hoppas få se mycket av denna kille! Jag är riktigt glad att han anslutit sig till oss "nördar", det visar att det är helt rätt det vi håller på med ;-). Som freestylestjärna finns stora risker. Aldrig har väl begreppet "det kostar att ligga på topp", haft en tydligare beskrivning. Ett hopp skall förberedas i tanken i månader, hopp skall byggas, väder och vind skall vara det bästa - och framförallt - viljan att göra det där hoppet måste infinna sig när det väl är dags - och i slutändan räcker det till en tredjeplats eftersom smarta killar lever längre. I storslalom kan Jon fokusera på detaljerna, åka åk efter åk och justera målinriktat - utan större risker. Det är ju också lite av tjusningen, enligt min mening.

Han har ett klipp i åkningen som imponerar och förbryllar en del. Det syns att han är spunnen ur en annan tid. Hans vertikalarbete är ganska tydligt men kanske kommer han in precis i rätt tid, i rätt tid då ingångarna och åkning i fallinjen är mer viktig än någonsin. Han nyttjar fallinjen på ett bra sätt eftersom han är stor och stark i ingångarna vilket ger bra vinklar och genom att passera käpp på relativt kort tid behöver han inte stå mot negativa krafter för länge. Jag är tämligen övertygad att han gör det medvetet. Enligt min bedömning funkar det bra på hårt underlag dit han nu är på väg! Han har allt att vinna på att fortsätta skapa mer kraft i fallinjen och eftersom han har ganska gott om tid (mellan svängarna) så finns det utrymme för förbättring.

Om han lyckas bra på EC-lägret öppnas möjligheterna att få åka på balkat underlag i Europa där jag tror hans teknik passar bäst. Det skall bli riktigt intressant att följa utvecklingen för 26-åringen, som har många år kvar i toppen. Nästan lika intressant som att se Markus Larssons comeback eller varför inte Jens Byggmarks sakta återtåg till världstoppen.

10 st svenskar är uttagna till premiär i Sölden och största utropstecknet blir Larsson. Är han tillräckligt iform för att ge järnet i Söldens tuffa WC-hang. Ja, sannolikt och förhoppningsvis, eftersom han finns med i start-tian. Bänka Er på lördag och söndag! Time for rumble! Ifjol satte jag ett litet extra kort på Matts Olsson. Det gör jag inte i år - då kanske det händer...

Se även inlägg i Aftonbladet men "sila" bort att Jon är med i landslaget, för det stämmer inte. Detta kan vara ett steg på vägen. Jon har fått möjlighet att träna tillsammans med en grupp som Svenska Skidförbundet har extra ögon på. Ett stort steg i sig!

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/alpint/article5983686.ab

söndag 18 oktober 2009

World Winter Master Game i Kranjska Gora, Slovenien!


Inom kort bestämmer sig flertalet alpina Masters för OS 2010 i Slovenien! Åker du dit!?

Se länk, http://www.2010mastersgames.com/WWMG2010_en,,.htm

Lämna gärna just din kommentar till detta inlägg!

Premiär i Kåbdalis!

Dagen till ära, premiär i glada Kåbdalis! Alltid lika trevligt att återvända till!

Byn lever upp när aktiviteterna under vinterperioden drar igång! Mycket har hänt sedan sist men ännu har vi inte fått möjlighet att avnjuta det allra senaste. Vi får hålla oss, ge oss till tåls - men snart smäller det! Premiär i nya liften och framförallt i nya storslalombacken. Jag hoppas verkligen att backen skall vara inbjudande för oss "slalomnördar" och att den ger lite mer "tryck" i än störtloppet.

Hoppas få permanenta en ny tävlingsform under försäsongen och vintern. Återkommer mer kring detta! Det kan vankas juvelkupp i Kåbdalis! Mer vill jag inte yppa i dagsläget. Som Tomas Sundqvist sa, det kan bli nåt stort av det där...

Åter till dagens aktivitet. Ett flertal ambitiösa fanns på plats. Eftersom Kåbdalis bjuder på käppdjup och hårt underlag passade storslalomträning mycket bra på morgonkvisten. Öppnade mina "blå" kl 06:30 och satte mig snarast i bilen för att sedan stå redo på start kl 09:00, iklädd vit pyjamas och med små små tendenser till horn gnagande i hjälmens insida. Jo, det är faktiskt så. Jag erkänner, jag går igång på sånt!

Det är extra skönt när man dessutom, fortfarande, en dag innan 45, får ut nåt riktigt gott ur varje sväng. Det bjöds på en ganska tekniskt svår storslalom med många krön och lite tid för vila. Rune Säfvenberg hade lagt banan och plikttroget stod han där, på gubbhyllan, och fyllde ungdomarna med tänkvärda tips. Jo, faktiskt även jag fick ett och annat värdefullt tips.

Att lägga svängen i tid och skapa utrymme för inåtlut i ingång, innan käpp-passage, ja det är definitivt min melodi. Det skonar kroppen - inga blåmärken från piskande käppar och inga "nödbryt" med mesta möjliga kraft mot fallinje och risk för havererade knän, nä faktiskt riktigt behaglig resa om nu bara sinnena hinner med. Någon sa - någon gång, minns inte när, att mellan 40 och 45 händer det! Sinnena trubbas av och sämre åkning är att vänta... Nu kändes det helt ok och jag tycker nog att det känns som att formen kommer tidigt i år!

Efter kl 10:00 vigdes dagen till ungdomarna i Piteå Alpina samt Hanna och Moa från Skellefteå. Ove och jag körde grundteknik-träning med parallella skidor och kropp samt positionsövningar. Därefter kortkäppsbana efter "grytan" i familjebacken. Framsteg skönjas. Grunden är A och O och gör det möjligt att nå nästa "level". Yviga rörelser i överkropp förbannas och tillhör en redan passerad "epok" för Sverige. Fattas bara att även Byggmark hittat stabiliteten. Vi väntar med spänning på WC-premiär för hans del!

Surfa in på Kåbdalis hemsida, kolla in lite backbilder http://www.kabdalis.com/?s=bilder_backen&hideright=1

onsdag 14 oktober 2009

"Världsblaskan" är med i matchen!

Se reportage från Piteå-Tidningen, som på ett bra sätt följer alpint i Piteå kommun.

http://www.pitea-tidningen.se/sport/artikel.aspx?ArticleId=4934104

Premiär i Kåbdalis på lördag!

Trevlig slalomhelg!

tisdag 13 oktober 2009

Snööööö i massor!

Förra veckan var det torka och sommarvärme i Sölden, nu är det snöööööö. Aldrig har väl någon varit så glad över att få skotta snö som race director Rainer Gstrein! Kolla in på Söldens hemsida och ta del av arbetet med att skapa årets första World Cup i Alpint! Våra svenska stjärnor får annat än smutsig glaciäris att åka på!

http://www.soelden.com/main/EN/SD/WC/index.html

Kolla även in Sports Scandinavia och Kjell Åhlens arbete på glaciären i Sölden

http://www.sports.se/En stjärna lämnar cirkusen!

Herman Maier gjorde sina sista koncentrerade svängar som elitåkare nere i Sölden under vecka 41, inför imponerande Team SAP-ungdomar. Han gled fram och jobbade med grundtekniska bitar med fantastisk kontroll.

Idag tisdag lämnade han sitt tunga och känslosamma besked som kommer som en överraskning med tanke på att det är OS-säsong.

Han är en av de absolut största! Sporten har förlorat en stjärna!

Läs mer, http://www.expressen.se/sport/2.701/alpint/1.1741338/hermann-maier-lagger-av

torsdag 8 oktober 2009

Team SAP A 2009 summerar!


Här kommer en efterlängtad bild. Vi summerar en bra vecka med kvalitativ skidåkning. Varje åk har haft ett syfte och alla åkare har visat positiv utveckling. Under fredagen har vi tränat GS i bana och bl a filmat. Med stöd av filmningen har vi sammanfattat tre "viktigt att utveckla" för respektive åkare. Varje åkare har lämnat lite av sina målsättningar med säsongen och Peter Mellgren har stöttat med sina tankar och ideer.

Det är nu viktigt att alla tar med sig sin lärdom och jobbar vidare med det som påbörjats i veckan.

Vi har även tackat Peter Mellgren med en uppmärksammad present och några fina ord på vägen. Med engagemang, kunskap och välvilja har han tagit sig an ungdomarna under sju dagar och effekten är märkbar. Både på det mentala planet och teknikmässigt.

Bussen avgår hemåt kl 14:00 imorgon och det väntas efterlängtad snö inatt! Kanske får vi två timmar GS teknik imorgon om vägen upp till glaciären hälls öppen i tid och om sikten är bra. Team SAP A 2009 återkommer sannolikt med en inbjudan till ett tredagars läger i Kåbdalis under november eller december. Där kan vi bygga vidare och samtidigt lämna över till klubbtränarna.

Tack för denna gång!

Vi ses!

onsdag 7 oktober 2009

Vi är trots allt de lyckligt lottade!


Överallt i Österrike råder sommarvärme och glaciärerna stänger en efter en. Idag stängde "grannen" Pitzdal pga mjukt underlag och likaså Mölltal. Stubaier glaciären är också stängd idag men här i Sölden kör vi på för fullt! Förutsättningarna är inte de bästa, WC-hanget i bild håller på att försvinna.


Många är på plats! Österrikarna med Mario Matt och Herman Maier samt stjärnorna Nicole Hosp och Katrin Zettel, japanerna och inte minst vår egen stolthet och energiknippet Jon Olsson! Jon vässar storslalomformen i den GS-bana som vi också har tillgång till. Han åker bra och trivs på isen! Han har ett bra klipp i åkningen och hittar fallinjen bra. Han blir att räkna med i år men frågan är när han får köra nere i Europa på balkat underlag? Luleå Alpina har tex en egen plats i backen där de kör kortkäpp slalom medan sannolikt flertalet andra klubbar och landslag "knackar på dörren" till Sölden och vill komma in.


Men klockan tickar! Hur länge håller det? Hur länge går det åka skidor ner till liften? Underlaget uppe i GS-hanget är kanonbra i stort sett fram till kl 13:00, när glaciären av förklarliga skäl stänger för dagen.

Idag har vi kört GS-teknik friåkning men även testat lite banåkning mot slutat av dagen. Fredde Kerttu har filmat åkarna och Peter Mellgren har haft individuella samtal med samtliga under kvällen. Ungdomarna har hälsat på hos Jon Olsson på Pensionat Reiter-Alm och fått autografer och en rejäl pratstund med fixstjärnan. Gissa om det blev succe! Kolla Jons hemsida http://www.jon-olsson.com.

I morgon laddar vi för slalom kortkäpp och hoppas återigen att glaciären "håller ut" ännu en dag!


Imorgon kl 15:00 går bussen till Aqua Dome, ett äventyrsbad i utkanten av Sölden vilket sägs vara magnifikt. Det blir en bra nedvarvning efter ett slalompass!

måndag 5 oktober 2009

En tuff skiddag på glaciären!

Team SAP har gjort sin tredje dag på Rettenbach-glaciären 3200 m.ö.h och lång, långt från ordinarie (skol) arbete. Många skulle säkert säga att det är ett privilegium vilket det förstås är.

Men det kommer inte utan hårt arbete. Glaciären i Sölden mer eller mindre smälter bort inför våra ögon samtidigt som kylan har nått vårt hemland och snön faller i Kåbdalis. Underlaget på Rettenbach-glaciären är hårt och ganska isigt.

Eftersom vädret är varmt krävs det tidiga morgnar. Reveljen går kl 06:00 med lätt morgonjogg. Därefter serveras frukost och avresa mot glaciären startar med buss kl 07:30. Team SAP A tränar mellan 09:00 och 13:00 med kort paus kring 11-11:30. Energiintaget är viktigt! Vi äter frukt och dricker för att orka den sista timmen.

När ungdomarna kommer tillbaka till boendet väntar nedjogg och fysaktivitet följt av skidvård. Ungdomarna får kämpa ganska mycket men får mycket uppmärksamhet som belöning. Peter Mellgren är nöjd med dem och ser klara framsteg. Idag har vi kört storslalom och alla har visat klara förbättringar i sin åkning.

Middagen serveras kl 18:30 och därefter väntar lite egna aktiviteter med kompisarna. Sängdags senast kl 22:00 helst tidigare. Det är kul att vara på läger men det förpliktar! Det krävs ett stort engagemang från respektive åkare och Peter Mellgren är bestämd med dem i backen.

Det är med stor glädje vi tar del av Peters "röda tråd". Han jobbar stenhårt med grunderna och drar sig inte för att gå i klinch för sin sak. Ungdomarna får lätt förtroende för honom och för de som verkligen försöker utföra uppgifterna väntar tydlig beröm.

Vi ses!

söndag 4 oktober 2009

Sölden hösten 2009!

Så, äntligen framme efter en inte allt för komplicerad resa i en tämligen fullbokad buss. Klockan är ca 16:00 när vi anländer. Att åka Stockholm – Sölden med buss är inte bara ”dötid”. På bussen hinner ungdomarna, och för all del de vuxna också, umgås, äta, dricka och titta på film. Jag är tämligen säker på att de allra flesta ändå tycker att det är helt ok. Är man dessutom intresserad av det tyska landskapet så finns det många minuter över till att kika ut genom bussrutan. Tyskland visar den 3/10 upp vackra höstfärger och rapporterna från glaciären i Sölden är minusgrader för första gången på länge. För att nämna en annan breddgrad hade, familjen Gunnarstedt från Kåbdalis på sin resa mot Luleå Airport, -10 grader på mätaren. Det börjar arta sig, en ny säsong är i antågande.


Att åka in i Österrike via Imst och se bergen och alperna torna upp inför ögonen, det är som bästa musik för mig. Att gilla själva resandet är lite av en förutsättning för att lyckas i den alpina sporten. Det blir många och ibland långa resor och njuter man av det man får se och uppleva och om man kan göra det i goda vänners lag, ja då har man fina förutsättningar att också blir en riktigt duktig skidåkare. Det här är något helt annat än ”flatlandet”, som jag brukar kalla det, d v s stället därifrån 50-talet ungdomar på denna resa har sin hemvist.

På resan till Sölden representeras ett flertal klubbar från Region 1. Nu väntar inkvartering i Pensionat Gritch i alpbyn Innerwald, som ligger ”ett stenkast” ovanför Sölden, samt ett lätt fyspass för att om möjligt få bussresan ”ur benen”. Vi passar också på att köpa på oss frukt, yougurt och annan energirikt inför vårt första pass imorgon.

Vi ses!